Whistleblowing

Anonymní nahlášení protiprávní činnosti

Whistleblowing se týká situace, kdy zaměstnanec či jiná osoba ve firmě odhalí nějaké nepravosti, například korupci, porušení zákona nebo etických norem. Toto chování pak ohlásí.

Pokud máte podezření na takovou činnost, neváhejte to oznámit přes formulář níže. Tento formulář je plně anonymní a pokud se chcete dozvědět o výsledku, vyplňte alespoň políčko e-mail.

Zvolte soubory ve formátu DOC, DOCX, PDF, TXT.