Financování

Vybrali jste si u nás ojetý vůz a přemýšlíte, jak nejvýhodněji ho pořídit?  Nabízíme širokou nabídku možností financování, ze které si jistě vyberete tu, která vám bude nejvíce vyhovovat.

Spotřebitelský úvěr

Je u nás nejrozšířenější produkt, při kterém je určitá část ceny vozu hrazena v pravidelných měsíčních splátkách, na základě splátkového kalendáře. Ten je pak součástí každé úvěrové smlouvy. Zákazník se ihned stává majitelem vozu. Pro plátce DPH je výhodný možností jednorázovým odpočtem celé DPH z kupní ceny na počátku splácení.

Finanční leasing

Představuje v podstatě specifickou formu pronájmu. Vozidlo zůstává po celou dobu leasingu ve vlastnictví leasingové společnosti. Za užívání vozidla se platí leasingové nájemné podle splátkového kalendáře, který je součástí leasingové smlouvy. Po ukončení leasingové smlouvy a splacení zůstatkové hodnoty přechází vlastnické právo na nájemce. Doba trvání leasingové smlouvy v případě finančního leasingu činí minimálně 3 roky.

Operativní leasing

Smlouva o operativním leasingu umožňuje nájemci zpravidla krátkodobé užívání potřebné věci. Je většinou uzavírána na dobu, která je výrazně kratší než odpisová doba této věci podle daňových předpisů, a to podle subjektivní ekonomické potřeby nájemce. Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení vozu. Po skončení operativního leasingu je tato věc vrácena leasingové společnosti, pokud nedojde k jiné dohodě.

Modifikací operativního leasingu směřující k převzetí plné péče o leasovanou věc je full-service leasing. Tento typ pak zahrnuje kompletní technické služby (servis, opravy, pneuservis, náhradní vozidlo, čerpání a vyúčtování pohonných hmot atd.) administrativní zajištění (pojištění, registrace, daňové služby, knihu jízd atd.).