5. Máte další otázky?

Máte další otázky nebo potřebujete místní kontakt?

  • Dotazy nebo návrhy na zlepšení týkající se Oznamovacího systému lze rovněž adresovat na HR oddělení. 
  • Pokud jste byli vyslechnuti v rámci vyšetřování, máte možnost poskytnout zpětnou vazbu ombudsmanovi jako nezávislému orgánu.
  • Kromě toho se kdykoliv můžete obrátit na místního pracovníka odpovědného za Compliance prostřednictvím výše uvedených způsobu oznamování. 

← 4. Podání podnětu prostřednictvím Oznamovacího systému | 6. Externí oznamovací kanál →