2. Jak Váš podnět zpracováváme

Kvalifikovaný a zkušení kolega, tzv. Compliance officer důkladně prověřuje každé oznámení o možném pochybení zaměstnance a systematicky se jím zabývá. Nejprve obdržíte potvrzení o přijetí. Compliance officer poté vaše oznámení posoudí. To zahrnuje shromáždění faktů zejména od oznamovatele. Pouze pokud toto prvotní vyhodnocení prokáže důvodné podezření na porušení předpisů, bude zahájeno vyšetřování specializovaným vyšetřovacím oddělením. Poté výsledky šetření vyhodnotí Compliance officer a doporučí příslušná opatření.

Informace o stavu a výsledku řízení vám budou poskytnuty bez zbytečného odklad, přičemž doba zpracování se liší v závislosti na předmětu podnětu.

Potenciální porušení Kodexu chování pro obchodní partnery ze strany dodavatelů, včetně závažných rizik a porušování lidských práv a ochrany životního prostředí ze strany přímých a nepřímých dodavatelů, lze rovněž nahlásit Compliance officer - stejně jako hlášení, která jinak vyžadují okamžitá opatření. Compliance officer pak informuje odpovědné útvary, které záležitost odpovídajícím způsobem zpracují. To zahrnuje zejména přijetí nezbytných opatření k minimalizaci nebo ukončení porušování a/nebo rizik.

Další informace o procesních zásadách našeho oznamovacího systému naleznete zde:

Compliance program

← 1. Náš oznamovací systém | 3. Zpětná vazba →