6. Externí oznamovací kanál AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.

Oznamovatel může oznámení podat i prostřednictvím orgánu příslušného podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů o přijetí oznámení, kterým je Ministerstvo spravedlnosti České republiky, přičemž oznámení může být učiněno ústně nebo písemně. Podrobnější informace o způsobu podání oznámení, údaje o pověřeném zaměstnanci, postupu ministerstva naleznete na: https://oznamovatel.justice.cz

Ministerstvu spravedlnosti lze podat oznámení zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

← 5. Máte další otázky?