Volkswagen testuje plně automatizované vozy 11.4.2019

Koncern Volkswagen provádí testování plně automatizovaných vozidel v reálném městském provozu v německém Hamburku. Je to poprvé, kdy Volkswagen testuje automatizovanou jízdu úrovně 4 ve skutečném provozu. Testů se účastní pět vozů Volkswagen e-Golf, které jsou vybaveny laserovými skenery, kamerami a ultrazvukovými a radarovými senzory. Zkušební trasa pro automatizovanou a síťově propojenou jízdu měří zhruba tři kilometry. Data o jízdách jsou nepřetržitě vyhodnocovány divizí výzkumu koncernu Volkswagen a uplatní se v mnoha výzkumných projektech, které se budou zaměřovat na autonomní jízdu.

„Testy jsou zaměřeny jak na technické možnosti, tak i na požadavky kladené na městskou infrastrukturu. Má-li být v budoucnosti cestování automobilem ještě bezpečnější a komfortnější, musí být vozidla nejen autonomní a inteligentnější, ale města musejí také nabízet digitální ekosystém, v němž mohou automobily komunikovat se semafory a systémy řízení silniční dopravy i vzájemně mezi sebou,” říká Axel Heinrich, vedoucí výzkumu koncernu Volkswagen.

Komunikace mezi vozidlem a infrastrukturou je důležitou součástí

V současnosti v Hamburku vzniká nová zkušební trasa pro automatizovanou a síťově propojenou jízdu s délkou devět kilometrů. Její dokončení je plánováno v roce 2020. V rámci budování trasy Hamburk vybavuje semafory zařízením pro oboustrannou komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou (I2V a V2I). Volkswagen a město Hamburk tak společně postupují při optimalizaci dopravy pomocí digitalizace a plošného využití automatizované jízdy na území města.

„Za dva a půl roku se v Hamburku uskuteční světový kongres na téma inteligentních dopravních systémů ITS. Velkou roli v nich bude hrát automatizovaná jízda. Mám radost, že jsme již s naším strategickým partnerem, koncernem Volkswagen, získali prvního uživatele naší zkušební trasy. Hamburk budeme etablovat jako etalon inteligentní mobility a v roce 2021 představíme světové veřejnosti mnoho inovativních projektů v oblasti mobility,” prohlašuje Michael Westhagemann, zastupitel města Hamburk odpovědný za hospodářství, dopravu a inovace.

Vyspělá snímací technika

Elektromobily e-Golf, které se účastní důkladného testování, byly upraveny divizí výzkumu koncernu Volkswagen. Pro schopnost zcela automatizované jízdy byly vybaveny jedenácti laserovými skenery, sedmi radarovými senzory a čtrnácti kamerami. Při zkušebních jízdách, které obvykle trvají několik hodin, jsou přenášena data o velikosti až 5 GB za minutu. Ke zpracování tak velkého množství informací je potřeba využívat výpočetní výkon 15 výkonných notebooků v zavazadlovém prostoru.

Vysoký výpočetní výkon s vyspělou snímací technikou zajišťují, že chodci, ostatní automobily či značky jsou zaznamenávány v řádu milisekund. I přes velkou rozmanitost a komplexnost informací musí umělá inteligence softwaru dokázat vnímat všechny relevantní objekty a vhodně na ně reagovat. Při jejím vývoji jsou využívány různorodé přístupy, například hluboké učení, neuronové sítě nebo proces rozpoznávání vzorů.

Z důvodu bezpečnosti sedí za volantem zkušebních vozů speciálně vyškolení řidiči, kteří neustále sledují všechny funkce řízení a jsou připraveni zasáhnout v případě nouze.

Cíl? Autonomní jízda.

Divize výzkumu koncernu Volkswagen s pomocí dalších oddělení napříč značkami koncernu pracuje na tom, aby bylo možné realizovat funkční automatizovanou jízdu ve veřejné silniční síti, a to až po autonomní jízdu úrovně 5. Cílem je během několika let nabízet zákazníkům autonomní přepravu zboží i osob ve veřejné silniční síti, což přispěje ke zlepšení plynulosti dopravy a bezpečnosti provozu. Autonomní jízda bez řidiče jako pojistky však vyžaduje nejen další výzkum této technologie, ale také vybudování potřebné infrastruktury a legislativní změny.

Úrovně automatizované jízdy

Úroveň 1: Asistovaná jízda (například adaptivní tempomat ACC)

Úroveň 2: Částečně automatizovaná jízda (například Travel Assist – kombinace adaptivního tempomatu a asistenta pro jízdu v jízdním pruhu Lane Assist)

Úroveň 3: Rozsáhle automatizovaná jízda (například asistent pro jízdu v dopravní koloně)

Úroveň 4: Zcela automatizovaná jízda (například systém pro zaparkování v parkovací budově)

Úroveň 5: Autonomní jízda (například přeprava zcela bez řidiče)