Startování přes kabely: Jak na to? 13.8.2017

Čas od času se stává, že řidič přijde ke svému vozu, nasedne a nemůže nastartovat. Je to nepříjemná situace, kterou určitě nikdo z nás zažít nechce, ale vyhnout se jí prostě nejde. Často, především v zimních měsících, to má na svědomí vybitá autobaterie. Máte různé možnosti, co v takové chvíli dělat, pokud však tento vůz opravdu nutně potřebujete, nejlepší je, když s pomocí dalšího automobilu ten váš probudíte znovu k životu za použití startovacích kabelů.

Jak nastartovat přes kabely?

Při připojování svorek je třeba dbát na to, v jakém pořadí se mají připojovat. Nejdříve musíte červený kabel připojit na kladný pól (+) vybité autobaterie a jeho druhý konec připojte na kladný pól nabité autobaterie. Druhý kabel, který má zpravidla černou barvu, připojte na záporný pól (-) nabité autobaterie a jeho druhý konec připojte ke kostře motoru, ideální je kovová součást spojená s blokem motoru. Rozhodně černý kabel nepřipojujte k zápornému pólu vybité autobaterie, došlo by k jiskření. Jiskra pak může přeskočit, což by mohlo mít za následek i explozi autobaterie.

Po připojení kabelů, nastartujte vůz s nabitou autobaterií a nechte jeho motor běžet na volnoběh. Teď už se můžete pokusit nastartovat automobil s vybitou autobaterií, nesnažte se startovat déle než 10 sekund, protože kvůli průchodu elektrického proudu dochází k velkému zahřívání svorek a kabelů. Pokud nenastartujete motor hned napoprvé, chvíli počkejte, a pak pokus opakujte znovu.

Když se vám podaří nastartovat motor, kabely odpojujte přesně v opačném pořadí, než jste je připojovali. Začněte tedy s odpojením černého kabelu od automobilu, který nezvládl sám nastartovat, pak odojte jeho druhý konec a pokračujte s červeným kabelem, kdy nejprve odpojte svorku od pomocného vozidla a jako poslední zbývá svorka připojená k baterii napájeného automobilu.

Autobaterii byste po takové příhodě měli dobít alespoň jednou hodinou jízdy. Jestliže příčina vybití autobaterie spočívá například v zapnutém rádiu nebo zapomenutí rozsvícených světel, stačí ji správně dobít a měla by fungovat bez problémů. V případě, že má již pár let provozu za sebou a vybila se bez zjevné příčiny, rychle byste měli začít přemýšlet o tom, jak vybrat novou autobaterii.

Používejte kvalitní kabely

Při koupi startovacích kabelů si zkontrolujte, jaký průřez mají. Nezřídka se setkáte se startovacími kabely, které mají nedostatečný průřez a je s nimi nemožné automobil nastartovat. Pro startování benzínových motorů se doporučuje průřez alespoň 16 mm 2, pro vznětové, případně benzínové motory s větším zdvihovým objemem, pak kabel s průřezem minimálně 25 mm 2. Doporučené průřezy jsou udané čistě pro kabely bez gumové či plastové izolace, takže pokud kabely vypadají na první pohled silné, ještě to neznamená, že jsou opravdu kvalitní. Pod izolací se může skrývat kabel s nedostatečným průřezem.

Vůz neroztlačujte

Pokud máte automobil vybavený katalyzátorem a vstřikováním paliva, nesnažte se ho roztlačit nebo roztáhnout. Před nastartováním motoru se totiž do katalyzátoru může dostat nespálené palivo, které po nastartování katalyzátor vypálí, a tím pádem zničí. U motorů, které mají rozvod řemenem je riziko, že se řemen poškodí, dojde k jeho přeskočení a ventily se pak "potkají" s pístem, což vyžaduje drahou opravu v servisu oproti koupi pouze nové autobaterie.

Nezapomeňte

Při nabíjení může z autobaterie unikat vodík, který je hořlavý a se vzduchem tvoří výbušnou směs, proto se při nabíjení k vozu nepřibližujte s ohněm nebo třeba i pouhou cigaretou. Dávejte si také pozor na to, aby se svorky kabelů vzájemně nedotýkaly a také svorky, které jsou připojené na kladné póly, se nesmí dotknout kostry.

Pokud používáte váš automobil převážně jako městský dopravní prostředek, je dobré autobaterii pravidelně dobíjet pomocí nabíječky, vyhnete se tak jejímu vybití a nebudete muset řešit zbytečné problémy. Navíc pokud není autobaterie zcela nabitá, postupně ztrácí svou svou kapacitu a bude nutná její dřívější výměna.