Palubní přístroje v automobilu: Jak fungují? 21.8.2018

Přemýšleli jste někdy o tom, jak fungují přístroje, které jako řidič pravidelně sledujete? Přístroje, jako jsou rychloměr, otáčkoměr nebo palivoměr, se staly nedílnou součástí téměř všech automobilů, které dnes potkáváme na silnici. U některých automobilek se občas objeví model, který třeba otáčkoměr nemá, to jsou však naštěstí opravdu vzácné výjimky.

Jak fungují moderní rychloměry?

U moderních automobilů se často setkáváme s rychloměry, které na první pohled vypadají jako analogové, aktuální rychlost je totiž zobrazována pomocí mechanické ručičky na číselníku. Princip funkce je však řešen elektronicky, pro pohyb ručičky se používá krokový elektromotor. Ručička je buď nasazena přímo na jeho rotoru, nebo je poháněna přes převod se šnekovým či čelním ozubením. Stále častěji se ovšem můžeme setkávat s digitálními přístrojovými panely s LCD nebo TFT displeji, kde se již žádná mechanická ručička nenachází.

Rychlost automobilu se u těchto již moderně řešených systémů zpravidla určovala pomocí indukčního snímače v převodovce, který počítá elektrické pulzy vznikající otáčením měřené hřídele. Počet otáček hřídele (počet pulzů) za jednotku času je přímo úměrný rychlosti otáčení hřídele. Z toho se vypočítává obvodová rychlost kol. Pro přesné měření je nutné, aby průměr kol včetně pneumatik odpovídal továrnímu stavu. Stále více se však využívá signál z ABS a ESP– rychlost je tedy odečítána přímo z rychlosti otáčení kol automobilu.

Pro zjištění rychlosti otáčení kol se používají buď indukční snímače otáček nebo aktivní snímače otáček, jejichž funkce je založena na principu Hallova jevu. Indukční snímače určují otáčky kol v závislosti na změně magnetického indukčního toku (magnetického pole). Aktivní snímače otáček kol pracují se změnou napětí, která je úměrná magnetickému toku. Jejich předností je, že dokážou měřit otáčky kola i při malých rychlostech.

Měření otáček motoru

Také otáčkoměr je u moderních vozů elektronický, stejně jako rychloměr. Otáčkoměr zobrazuje počet otáček klikové hřídele. Počet otáček zjišťuje řídicí jednotka motoru pomocí snímače otáček klikové hřídele. Bez signálu z tohoto snímače motor nelze nastartovat. Je to pochopitelné, protože bez něj by bylo možné motor vytáčet až za únosnou mez, kdy dochází k nedostatečnému mazání motoru. Následkem toho je přehřívání a zvýšené opotřebení částí motoru a může dokonce dojít i k jeho zadření.

Ukazatel stavu paliva

Základem systému pro zjišťování množství paliva je měřicí jednotka umístěná přímo v palivové nádrži. Její součástí je plovák, který mění polohu v závislosti na množství paliva v nádrži. Změnou jeho polohy se mění elektrický odpor, což způsobuje změnu velikosti procházejícího proudu na jezdci, který je s plovákem napevno spojený a pohybuje se po odporové dráze.