Dotace na elektromobily

Snadná cesta k elektromobilu

Všichni podnikatelé nově získají dotaci až 200 000 Kč na nákup nového elektromobilu nebo 150 000 Kč na dobíjecí stanici. Spouští se Nová dotační výzva „Záruka Elektromobilita – I. výzva“, díky které si mohou podnikatelé pořídit vůz, který šetří životní prostředí a zároveň zvyšuje prestiž u bankovních i nebankovních institucí.


Pro koho je dotace určena

 • Příjemcem dotace může být malý, střední nebo velký podnik nebo i fyzické osoby podnikající.

 • Naopak příjemcem dotace nemůže být podnik, kterého předmětem podnikání provoz herny, kasína, sázkové kanceláře, vyroba zbraní či střeliva. Dále dotaci nezískají zemědělci, nebo pokud pořizujete vozidlo pro nákladní přepravu a také podniky vlastněné územně správními celky.

7 nejzásadnějších bodů, jak to funguje?

Je to jednoduché, ale pár pravidel to má:

 • Dotace se může čerpat na nový vůz, který byl dodaný do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a nájezd činí méně než 6 000 km.
 • Vozidlo musí zůstat ve vlastnictví majitele po dobu minimálně 24 měsíců od obdržení dotace.
 • Celkový úhrn všech dotací ve všech oblastech nesmí pro jeden subjekt překročit úhrnnou částku 5 milionů korun.
 • Dobíjecí stanici nelze financovat samostatně, musí být pořízena v kombinaci s vozidlem.
 • Nákup musí být alespoň z části pokryt komerčním úvěrem od spolupracujících partnerů, kteří mají s Národní rozvojovou bankou uzavřenou smlouvu.
 • Délka úvěru je min. 12 měsíců, max. 5 let.
 • Podporované kategorie silničních vozidel: M1 (osobní) a N1 a N2 do 4,25t (nákladní).

Kolik získám

Podpora je kombinací bankovní záruky za poskytnutý úvěr a finanční částky.

Osobní vozidlo (M1)

Maximální cena vozu:
1 500 000 Kč bez DPH

Výše dotace až 200 000 Kč

Užitkový vůz (N1)

Maximální cena vozu:
2 000 000 Kč bez DPH

Výše dotace až 250 000 Kč

Dobíjecí stanice

Maximální cena stanice:
100 000 Kč – 400 000 Kč bez DPH

Výše dotace až 150 000 Kč


Postup při vyřizovaní dotace

Nevíte si rady? Starosti s vyřízením dotace nechte na nás. Rádi vás provedeme krok za krokem, bod po bodu: 

1.

Základ je mít vybrané auto. Nemáte? Pak rádi doporučíme nejvhodnější vůz/dobíjecí stanici.

2.

Potom Vám vytvoříme cenovou nabídku na vozidlo a úvěrovou kalkulaci.

3.

Následovat bude dodání podkladů k úvěru.

4.

A pak schválení smlouvy o úvěru.

5.

Podpis 1. části smluvní dokumentace a dodatku.

6.

Teprve poté vyplníte žádost o vyřízení dotace přes webový formulář.

7.

Schválení dotace a vydání „Záruční listiny“ (dále jen ZL) NRB – Klient osobně převezme listinu od NRB

8.

Jsme skoro na konci... Následuje pokyn objednání vozidla/podpis kupní smlouvy

9.

Předání a podpis 2. části smluvní dokumentace úvěru.

10.

Zašleme Vám všechny podklady k dotaci.

11.

Zkontrolujete dokumentaci.

12.

Dotaci dostanete na svůj účet a můžete naplno využívat nový elektrmobil.


Starosti s vyřízením dotace nechte na nás

 • Doporučíme nejvhodnější vůz/dobíjecí stanici

 • Zprostředkujeme komerční úvěr

 • Poradíme s vyplněním všech potřebných dokumentů i podáním žádosti

Skladové elektromobily

Jiří Škola specialista oddělení fleetu a elektromobility


Dotazy a odpovědi

Může o dotací požádat i fyzická osoba?

Nemůže, dotace je určena pouze pro podnikatele bez ohledu na jejich velikost. Limitován je pouze předmět podnikání, nesmí být vlastněny samosprávou a musí doložit 2 roky podnikání.


Od kdy můžu žádat o dotaci?

Příjem dotací bude spuštěn v druhé polovině března 2024. Objednat vozidlo nebo dobíjecí stanici můžete již nyní, ale obchod nesmí být dokončen před podáním žádosti. Nejzazší termín pro ukončení realizace projektu je 31.12. 2025, nerozhodne-li poskytovatel jinak.


Kdy mě bude dotace vyplacena?

Finanční příspěvek bude vyplacen na účet klienta po pořízení vozidla, příp. dobíjecí stanice, a to na základě žádosti o výplatu finančního příspěvku.


Můžu si pořídit i ojetý vůz?

Ano, ale od data jeho uvedení do provozu nesmí uplynout více jak 6 měsíců a nesmí mít najeto více jak 6 000 km.


Můžu dotaci využít i na koupi hybridu?

Ne, dotaci je možno použít pouze na nákup bateriového elektrického vozidla a vozidla na vodíkový pohon.


Získám dotaci, když budu vše hradit z vlastních zdrojů?

Ne, získání dotace je podmíněno financováním komerčním úvěrem, který poskytne smluvní společnost Národní rozvojové banky. Seznam smluvních partnerů bude zveřejněn na stránkách banky v druhé polovině března 2024.

Min. výše úvěru je 300 tis. Kč, přičemž součet zaručeného úvěru a finančního příspěvku nesmí přesáhnout 100 % způsobilých výdajů projektu. Min. délka úvěru je 12 měsíců. Použít je tedy možno jen částečné využití vlastních zdrojů. Pokud pořídím s vozidlem i dobíjecí stanici, lze tuto stanici financovat z vlastních zdrojů.


Jsem nějak omezen v pořizovací ceně vozu?

V kategorii M1 ano, pořizovací cena vozu nesmí přesáhnout 1,5 mil. Kč bez DPH. U kategorií N1, N2 a vozidle na vodíkový pohon není horní hranice pořizovací ceny omezena.


Lze z dotace hradit jen pořízení dobíjecí stanice?

Ne, dotace na dobíjecí stanici je podmíněna koupí elektromobilu nebo vozidla na vodíkový pohon. V rámci jedné dotace je možno pořídit více stanic, ale jejich počet nesmí převýšit počet pořízených vozidel.


Mohu dobíjecí stanici využít i komerčně?

Po dobu udržitelnosti projektu, která činí 2 roky, to možné není.


Mohu auto později prodat?

V rámci udržitelnosti projektu platí, že podpořené vozidlo nebo dobíjecí stanici nelze prodat po dobu 24 měsíců od data vyplacení finančního příspěvku.