Předali jsme 50.000 Kč 14.11.2023

Charitativní sbírka již má své využití

Autocentrum Šmucler na letošní Autoshow uspořádalo charitativní sbírku, do které se zapojily stovky návštěvníků. Výtěžek ve výši 50.000 Kč byl spravedlivě rozdělený mezi dvě organizace - Diakonii Západ a Nadační fond Mathilda. 

Mathilda a Diakonie Západ jsou dvě organizace s bohatou historií v poskytování pomoci tm, kteří ji potřebují. Díky daru, který zajistilo Autocentrum Šmucler na Autoshow ve Staňkově, budou tyto organizace moci pokračovat ve své neocenitelné práci tak, aby dosah jejich programů a měl co nejširší přínos pro komunitu.

Autocentrum Šmucler se dlouhodobě angažuje ve prospěch společenské odpovědnosti a podpory místních komunit. Provázání aktivit společnosti s charitativními účely vnímáme jako závazek k utváření pozitivních změn v okolí. Jsme velmi hrdí na to, že můžeme být součástí a podpořit Mathildu a Diakonii Západ v jejich neocenitelné práci. Naše zapojení při Autoshow 2023 bylo příležitostí ukázat vášně pro automobilový průmysl, ale také příležitostí poskytnout pomoc konkrétním organizacím, jejichž činnosti si vážíme. Jsme pevně přesvědčeni o odpovědnosti přispívat k prosperitě regionu a budeme i nadále hledat způsoby, jak se dále zapojovat.