Plug-in hybrid 5.9.2016

Pojmem Plug-in hybrid se označují auta s hybridním pohonem, jejichž akumulátory mohou být dobity z obyčejné zásuvky. Jedná se o plnohodnotné hybridy, které mohou být poháněny čistě elektrickou energií z akmulátorů, samotným spalovacím motorem či kombinací obojího.

Výhoda Plug-in hybridu

Hlavní výhodou těchto automobilů je nižší spotřeba paliva při provozu ve městě. Na jedno nabití dokáží zpravidla ujet několik desítek kilometrů. V případě jízdy vyššími rychlostmi hraje hlavní roli spalovací motor, který je na tento účel optimalizovaný. Když jedete pouze díky spalovacímu motoru, automobil automaticky dobíjí akumulátor pro elektromotor.

Cena Plug-in hybridu

I když princip funkčnosti Plug-in hybridu nezní nikterak složitě, tak se jedná o poměrně složitý systém. Zejména nutnost použití dvou motorů (elektrický a spalovací) a akumulátoru pro pohon elektromotoru zvyšují cenu automobilu s tímto druhem pohonu.