Jak zvládnout smyk? 20.11.2018

Jednou z nejméně příjemných věcí, která může řidiče na silnicích potkat, je dostat smyk. Nejhoršími situacemi jsou případy, kdy řidič ztrátu přilnavosti pneumatik ani neočekává, potom není na zvládnutí smyku připraven a nemusí stačit ani zareagovat. Ideální podmínky ke ztrátě adheze jsou v zimním období, kdy je silnice namrzlá nebo ja na ní ujetý sníh, riziko smyku se výrazně zvyšuje také za mokra. Paradoxně může být horší pouze navlhlá silnice oproti jízdě za prudkého deště.

Nejlepším řešením, jak předejít smyku, je přizpůsobení jízdy daným podmínkám na silnici. Pokud je na silnici mokro, sníh či namráza, nebo hrozí, že by se jeden z těchto nežádoucích faktorů mohl objevit třeba jen na nějakém úseku cesty, je v první řadě třeba jet pomaleji než obvykle. Mezi další zásady patří i plynulé zatáčení, základem by rovněž mělo být, že za žádné situace nesmí řidič zmatkovat, jednat s rozmyslem se nejen v krizových situacích opravdu vyplatí. Snížit riziko smyku lze také včasným brzděním, například před zatáčkou.

Přetáčivý smyk – smyk zadní nápravy

Při přetáčivém smyku dojde ke ztrátě přilnavosti pneumatik zadních kol, v důsledku toho zadní část ujíždí ven ze zatáčky. Příčinou tohoto chování můžou být kromě řidičských chyb také sjeté zadní pneumatiky. Pokud se do přetáčivého smyku dostanete, zachovejte klid, ale postupujte rychle. Co nejrychleji je třeba sešlápnout spojkový pedál a natočit kola proti pohybu zádě. Otočení volantem je třeba provést opravdu rychle, protože jakmile se zadní část vozu vychýlí o více než přibližně 30°, je na zachránění situace pozdě.

Řadu řidičů jistě napadne, že při přetáčivém smyku je lepším způsobem spíše natočit kola proti pohybu zádě a přidat plyn. Tímto způsobem se provádí driftování. V některých situacích a automobilech to opravdu může být vhodnější způsob, ale je třeba ho správně provést. Důležitý je přesný okamžik sešlápnutí plynového pedálu a také množství výkonu, které se na kola posílá. Bez dostatečných zkušeností je úspěšné provedení téměř nemožné.

Nedotáčivý smyk – smyk přední nápravy

Při nedotáčivém smyku vůz nezatáčí tak, jak by vzhledem k natočení kol měl, jede tedy rovně nebo zatáčí nedostatečně. Následek je jasný – nedobrovolné opuštění silnice. Nejčastější příčinou nedotáčivého smyku je příliš vysoká nájezdová rychlost do zatáčky. Při nedotáčivém smyku je potřeba, aby pneumatiky na předních kolech znovu získaly přilnavost. Řidič proto musí neprodleně ubrat plyn, vhodné je také sešlápnout spojku.

Rozhodně není dobré při nedotáčivém smyku ještě více natáčet kola směrem do zatáčky, ještě více by se tak ztížilo obnovení přilnavosti pneumatik. Naopak je dobré kola natočit směrem, kterým vůz míří. Pokud by byla kola natočena do zatáčky, bude řešení situace trvat déle a navíc by po obnovení přilnavosti mohlo dojít k přetáčivému smyku.