Jak SEAT zajišťuje logistiku 16 milionů dílů denně? 2.10.2019

Společnost SEAT má k dispozici nový logistický systém, který dokáže v reálném čase zajišťovat přenos dat o 16 milionech dílů. Z těchto dílů postaví výrobní závod v Martorellu každý den 2300 vozů. Součástí systému je videostěna, rozdělená na různé zobrazovací plochy, která neustále poskytuje přehled o všem, co se s díly právě děje, pomocí nepřetržitě aktualizovaných ukazatelů, grafů, map s trasami apod. SEAT Control Tower, kde je systém nainstalovaný, díky tomu připomíná letištní řídící věž. Nový systém je tak inovativní, že umožňuje zákazníkům měnit konfiguraci vozů dokonce i po jejich objednání.

Neustálé spojení

Vyspělý systém, který byl v logistickém centru španělské automobilky i s veškerým potřebným vybavením nainstalován během pouhých 26 týdnů, sleduje prostřednictvím aplikace přesnou polohu každého dílu v reálném čase.  „SEAT má poprvé v reálném čase informace o tocích materiálu, jeho přepravě a spotřebě výrobního materiálu. Informace, jejichž získání dosud vyžadovalo hodiny času a řadu telefonních hovorů, jsou nyní aktualizovány v řádu sekund,” říká vedoucí projektu David Castilla.

Denně je v reálném čase aktualizováno 200 000 důležitých údajů. Při výrobě automobilu je každý díl nepostradatelný, a proto je nezbytné vědět, kde se každý díl vyskytuje a zda bude dopraven včas. „Snažíme se sledovat všechno možné, od zásob dodavatele přes události na montážní lince až po dopravní a logistická centra,” vysvětluje Castilla. Získávaná data jsou navíc základem pro používání prediktivních nástrojů, které mají za úkol předcházet problémům dříve, než k nim dojde.

„Tento průkopnický projekt společnosti SEAT ukazuje možnosti logistických a výrobních týmů v probíhající digitální transformaci našich procesů. Museli jsme vynaložit obrovské úsilí, ale po 26 týdnech můžeme říci, že jsme udělali obrovský pokrok, z něhož budou mít prospěch naši zákazníci, protože budou mít přístup ke všem důležitým informacím o svém vozidle a dodacích lhůtách,” vyzdvihl další výhodu Dr. Christian Vollmer, člen představenstva společnosti SEAT odpovědný za výrobu a logistiku.

Kratší dodací lhůty

Mezi hlavní cíle inovativního systému patří zkrácení dodacích lhůt vozidel zákazníkům od okamžiku objednání.  „Zákazníci budou součástí plánovacího procesu a mohou dokonce požádat o změnu barvy, než dojde k nalakování karoserie, nebo o zařazení specifických dílů do jeho výbavy. Tento proces nám umožní ještě lépe chápat opravdové požadavky zákazníků a transformovat dodavatelský řetězec tak, aby se dokázal přizpůsobovat a mohl být řízen k naplňování potřeb zákazníků,” vysvětluje Enric Martí, který je ve společnosti SEAT odpovědný za logistiku

Efektivnější přeprava

Dalším úkolem projektu je optimalizace tras při přepravě materiálu, což sníží ekonomickou a ekologickou zátěž. Tohoto cíle je možné dosáhnout pomocí aplikace ukazující polohu nákladních vozů a umožňující komunikaci s jejich řidiči. Aplikace předpovídá dobu příjezdu a v budoucnu bude zahrnovat také nástroje pro předpověď počasí, což v případě potřeby umožní vytvoření nabídky s alternativními trasami pro zkrácení doby jízdy.

Systém bude průběžně procházet vylepšováním a přidáváním nových funkcí. Již v současné podobě ale o jeho značném přínosu není pochyb.  „V této fázi dokážeme s velkým předstihem úspěšně předvídat požadavky výroby. Pro zákazníky to znamená bezprostřední přínosy. Můžeme jim například zaručit termín dodání, jelikož přesně víme, že díly pro jejich vůz budou v plánovaný den výroby k dispozici,” dodává David Castilla, vedoucí projektu.