Elektromobilita: Nejčastější dotazy a odpovědi 24.3.2022

Elektrický pohon se u nových modelů automobilů využívá stále častěji a elektromobily tak pomalu vytlačují z nabídek výrobců vozy se spalovacím motorem, na které je většina řidičů zvyklá, a proto se řidiči této změny obávají. Ačkoliv elektromobily v některých ohledech mají jistá omezení, jejich využitelnost už je na takové úrovni, že důvody k obavám postupně mizí. V článku si představíme odpovědi na nejčastější dotazy, které padají při debatách o vozech s elektrickým pohonem, abyste si na ně mohli udělat názor založený na faktech. Možná pak budete chtít jezdit s vozem se spalovacím motorem, co nejdéle to půjde, nebo možná dojdete k závěru, že vaše příští auto bude elektrické.

Jaké jsou výhody a nevýhody elektromobilů?

Vůbec nejčastěji se v souvislosti s elektromobily řeší jejich silné a slabé stránky. Každý druh pohonu je specifický, z čehož vyplývají nějaké výhody i nevýhody. Následující přehled uvádí ty nejdůležitější výhody a nevýhody elektromobilů ve srovnání s vozy se spalovacími motory.

Výhody elektromobilů:

 • nižší provozní náklady
 • nižší náklady na údržbu a servis
 • přispívají ke snížení lokálních emisí výfukových plynů a CO2
 • vysoká dynamika jízdy
 • tichý provoz
 • možnost nabíjení doma
 • v ČR nemusíte kupovat dálniční známku

Nevýhody elektromobilů:

 • cenová dostupnost vozů
 • delší doba nabíjení baterie oproti tankování paliva
 • nižší dojezd na nabití, zejména v zimě
 • v současnosti méně rozvinutá infrastruktura dobíjecích stanic

Jak funguje elektrický motor u elektromobilů?

Elektromobily k pohonu nejčastěji využívají synchronní třífázové elektromotory s permanentními magnety ve spojení s lithium-iontovou baterií. Hlavními částmi elektromotoru jsou stator a rotor a pohon vozu závisí na jejich vzájemné interakci. K přeměně elektrické energie uložené v baterii na mechanickou energii, lze také říct na pohyb vozu, dochází díky elektromagnetickým jevům při průchodu elektrického proudu magnetickým polem. Tyto elektromotory navíc mohou fungovat i jako generátor, když se při brzdění kinetická energie přeměňuje na elektrickou a tím se dobíjí baterie (rekuperace energie).

Elektromotory a spalovací motory mají rozdílný průběh výkonu a točivého momentu. U spalovacích motorů dochází k růstu výkonu a točivého momentu se zvyšujícími se otáčkami (do určité meze), elektromotory poskytují maximální točivý moment v téměř nulových otáčkách a s rostoucími otáčkami hodnota točivého momentu klesá. To zajišťuje vysokou dynamiku elektromobilů při rozjezdu. Díky širokému rozsahu pracovních otáček elektromotorů pak elektromobily nejsou vybaveny vícestupňovou převodovkou se spojkou, protože jednoduše není potřeba, a vystačí si s jedním převodovým stupněm.

Jaké jsou u elektromobilů nároky na servis?

Elektromobily mají vzhledem k odlišnému pohonnému ústrojí jiné nároky na servis než vozy se spalovacími motory. Elektromobily nepotřebují výfuk, zapalovací svíčky, vzduchové a olejové filtry ani převodovku a není nutné měnit motorový olej. Jejich pohon zkrátka nemá tolik součástí, a proto lze nároky na údržbu obecně považovat za nižší. Několik součástí však samozřejmě přibylo, tou nejvýraznější je mimo jednoho či více elektromotorů baterie, u níž se v rámci pravidelného servisu vizuálně kontroluje, zda není poškozena, a kontroluje se také připojovací konektor nabíjení.

Nižší počet součástí pohonného ústrojí ovšem rozhodně neznamená, že byste u elektromobilů mohli servis zanedbávat. Elektromobily stále disponují systémy a komponenty, které pravidelný servis vyžadují. Jedná se například o brzdy, byť jsou u elektromobilů zatěžovány méně díky rekuperaci, která slouží mj. jako motorová brzda. Naopak vyšší zátěži mohou být vystaveny pneumatiky v důsledku vysokého točivého momentu elektromotorů.

Vzhledem k rozdílným servisním nárokům elektromobilů a vozů se spalovacími motory je složité přesně určit rozdíl v nákladech na servis mezi těmito typy vozidel, záleží totiž na celé řadě faktorů, ale přibližný odhad možný je. Dle zjištění německého Institutu pro motorová vozidla (Institut für Automobilwirtschaft) jsou náklady na údržbu a opravy elektromobilu o 35 % nižší ve srovnání s náklady na servis u srovnatelného vozu se spalovacím motorem.

Pro úplnost se u tohoto tématu sluší zmínit, že kvůli údržbě nebo případné opravě byste měli využít služeb autorizovaného servisu, protože ty neautorizované zatím většinou nemají s elektrickým pohonem dostatečné, nebo dokonce žádné zkušenosti.

Kde je možné elektromobily nabíjet?

Veřejné nabíjecí stanice sice v současnosti nejsou tolik rozšířené jako klasické čerpací stanice, ale už se rozhodně nejedná o vzácnost a jejich počet se nejen v České republice rychle zvyšuje. V nejbližších letech se navíc plánuje výrazné rozšíření infrastruktury rychlonabíjecích stanic, zejména v blízkosti dálnic. Nabíjecí stanice lze kromě samostatných nabíjecích míst nalézt také na parkovištích některých zaměstnavatelů nebo před stále větším počtem obchodních center.

Mapu nabíjecích stanic naleznete například na stránkách dodavatelů elektřiny, kteří některé nabíjecí stanice provozují, případně na jiných stránkách, které se této problematice podrobně věnují.

Oproti vozům se spalovacím motorem můžete elektrický vůz nabíjet rovněž doma, takže při jistém způsobu užívání vozu nebudete muset nikdy nikam zajíždět, abyste baterii dobili. Doma máte na výběr ze dvou způsobů nabíjení. Buď můžete jednoduše zapojit jeden konec nabíjecího kabelu do běžné 230V zásuvky a druhý konec do vozidla, nebo lze vůz nabíjet prostřednictvím wallboxu, tedy domácí nabíjecí stanice. Wallboxy umožňují výrazně rychlejší dobití baterie (míra zkrácení doby nabíjení záleží na parametrech wallboxu), je však nutná investice na jeho pořízení a instalaci do garáže nebo přístřešku.