Autocentrum Šmucler podporuje Peoplecar 12.10.2023

Strategický projekt komunitní elektromobility Peoplecar

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o startup, který je určen pro lidi. Jinými slovy se jedná o dodávky elektro vozů a souvisejících služeb pro zajištění ekologické dopravní obslužnosti a vyšší občanské vybavenosti menších měst a obcí.

„Připojme se k evoluci! Vize projektu má enviromentální, ale i společenský přesah. Chceme vytvořit komplexní systém sdílení vozů v úzké spolupráci se zřizovateli/investory na úrovni municipalit, veřejné správy a služeb. Cílem je tvorba bezstarostného systému pro zřizovatele a zároveň dostupné a udržitelné mobility pro místní obyvatele,“ říká Patrik Bureš, jednatel společnosti e-community solutions, která službu Peoplecar zajišťuje.

Autocentrum Šmucler se stává partnerem tohoto projektu komunitní elektromobility. „Naše společnost je připravena participovat na projektu nejen z pohledu pořizování vozidel, ale také na ostatních službách, které s projektem přímo souvisí, ať už se jedná o dotační možnosti či řešení dobíjení,“ říká Miroslav Bláha, jednatel Autocentra Šmucler.