Podklady pro získání financování

 

Potřebné doklady pro uzavření smlouvy

 • Potvrzení o příjmu
 • Základní údaje - Fyzická osoba - vyplníme společně s Vámi
 • Základní údaje - Fyzická osoba podnikající - vyplníme společně s Vámi
 • Základní údaje - Právnická osoba - vyplníme společně s Vámi
 • Všeobecní obchodní podmínky - dostanete od nás
 • Obchodní podmínky úvěrové smlouvy - dostanete od nás


Soukromá osoba

 • občanský průkaz
 • u cizinců kopie platného povolení k pobytu
 • druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas nebo rodný list)


Podnikatel – fyzická osoba (živnostník)

 • občanský průkaz
 • daňové přiznání potvrzené od finančního úřadu nebo výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích


Právnické osoby (zástupce firmy)

 • občanský průkaz osoby podepisující smlouvu (případně plná moc k uzavření smlouvy)
 • výsledky hospodaření (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, daňové přiznání potvrzené od finančního úřadu)

Společnost ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services si vyhrazuje právo vyžádat si v individuálních případech dodatečné podklady k posouzení bonity klienta.

Kontaktujte nás