Pilíř trvale udržitelné výroby ve ŠKODA AUTO: Společnost ŠKO-ENERGO slaví 20 let

›  ŠKO-ENERGO: Spolehlivý dodavatel energií pro ŠKODA AUTO již od roku 1995

›  Úspěch: Snížení spotřeby energie na jeden vyrobený vůz od roku 1995 o více

  • než polovinu
›  Oeljeklaus: „Energetická efektivita je konkurenční výhodou“

›  GreenFuture: Výroba ve ŠKODA AUTO bude do roku 2018 o dalších 25 % šetrnější k životnímu prostředí

Mladá Boleslav, 2. června 2015 – Společnost ŠKO-ENERGO, dodavatel energií pro ŠKODA AUTO, slaví 20. výročí své existence. V úzkém partnerství s ní se společnosti ŠKODA AUTO podařilo od roku 1995 snížit spotřebu energie na jeden vyrobený vůz o více než polovinu. Také spotřeba vody ve výrobě se výrazně snížila, jen v roce 2014 o 15 procent. V příštích letech chce ŠKODA v rámci environmentální strategie GreenFuture realizovat další opatření pro zajištění trvale udržitelné výroby.

Centrálním úkolem společnosti ŠKO-ENERGO, která má sídlo v Mladé Boleslavi, je zásobování tří výrobních závodů ŠKODA AUTO v České republice (Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí) elektřinou, vodou, teplem, zemním plynem a stlačeným vzduchem. Navíc ŠKO-ENERGO dálkově zásobuje teplem obyvatele, firmy a zařízení města Mladá Boleslav. Spoluvlastníky společnosti ŠKO-ENERGO jsou vedle ŠKODA AUTO a.s. (podíl 44,5 procenta) také VW Kraftwerk GmbH (22,5 procenta), E.ON Czech Holding AG (21 procent) a energetická společnost ČEZ a.s. (12 procent).

„Bez energie nejde v automobilové výrobě nic,“ říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za výrobu a logistiku a předseda dozorčí rady ŠKO-ENERGO. „Energetická efektivita je proto opravdovou konkurenční výhodou. Společně se ŠKO-ENERGO se nám za posledních 20 let podařilo optimalizovat využití energie na vyrobený vůz a citelně snížit dopady na životní prostředí. Stabilní a efektivní zásobování energiemi, které ŠKO-ENERGO poskytuje, je základem pro naši každodenní práci. Do jisté míry je tedy úspěch společnosti ŠKODA AUTO také úspěchem našeho energetického partnera,“ dodává Oeljeklaus.

V letech 1995 až 2014 vzrostla výroba ŠKODA AUTO v České republice z 208 000 na přibližně 600 000 vozů ročně. Ve stejném období dokázala automobilka v úzké spolupráci se ŠKO-ENERGO snížit spotřebu energie na jeden vyrobený vůz více než o polovinu, a sice z 3,9 na 1,75 MWh.

Prostřednictvím environmentální strategie GreenFuture soustředí ŠKODA od začátku roku 2013 své úsilí na trvale udržitelný rozvoj. Vedle cíle, jímž je zlepšení spotřeby a emisí CO2 u modelů značky ŠKODA (GreenProduct), usiluje automobilka o snížení dopadů na životní prostředí ve výrobě o 25 procent do roku 2018 (GreenProduction). Třetím pilířem je ochrana životního prostředí u obchodníků a servisů (GreenRetail).

Na cestě k trvale udržitelné výrobě (GreenProduction) se ŠKODA AUTO soustředí na pět parametrů: spotřeba energie, spotřeba vody, množství odpadu, emise CO2 a emise VOC (Volatile Organic Compounds, těkavé organické sloučeniny), které vznikají v lakovně. U parametrů energie, voda a CO2 probíhá úzká spolupráce se ŠKO-ENERGO. Přijatá opatření a programy jsou úspěšné.

V letech 2010 až 2015 klesla spotřeba energie ve výrobních závodech společnosti ŠKODA AUTO v České republice (MWh/vůz) o téměř 21 procent. Spotřeba vody připadající na jeden vyrobený vůz je v roce 2015, ve srovnání s hodnotou roku 2010, přibližně o 22 procent nižší. Jen v roce 2014 dokázala ŠKODA AUTO ve spolupráci se ŠKO-ENERGO snížit spotřebu vody ve výrobě o 15 procent. Ušetřené množství vody odpovídá hodinovému průtoku Vltavy v Praze.

Výrazných zlepšení dosáhla ŠKODA AUTO v oblasti emisí CO2 připadajících na jeden vyrobený vůz. Hodnoty se snížily téměř o 44 procent. Klíčovým dílem k tomu přispělo zejména intenzivnější spalování biomasy při výrobě elektřiny v teplárně společnosti ŠKO- ENERGO v Mladé Boleslavi. Přibližně třetina tamější produkce elektřiny pochází právě z biomasy (ve formě dřevěných pelet). Snížení emisí CO2 ve srovnání s konvenčním spalováním uhlí a plynu dosahuje hodnoty téměř 130 000 tun CO2 ročně.

I v příštích letech bude ŠKODA AUTO dále uskutečňovat svou environmentální strategii GreenFuture. „Důsledně pracujeme na snižování vlivu na životní prostředí a na zlepšení hospodářských výsledků. U strategie GreenFuture hodně sázíme na odborné znalosti a podporu společnosti ŠKO-ENERGO,“ uzavírá Michael Oeljeklaus.