Cestování v Německu

Pokuty za překročení rychlosti v obci

 • do 10 km/h - 15 eur
 • od 11 do 15 km/h - 25 eur
 • od 16 do 20 km/h - 35 eur
 • od 21 do 25 km/h - 80 eur a 1 bod
 • od 26 do 30 km/h - 100 eur a 1 bod
 • od 31 do 40 km/h - 160 eur a 2 body
 • od 41 do 50 km/h - 200 eur, 2 body a 1 měsíc zákaz řízení
 • od 51 do 60 km/h - 280 eur, 2 body a 2 měsíce zákaz řízení
 • od 61 do 70 km/h - 480 eur, 2 body a 3 měsíce zákaz řízení
 • přes 70 km/h - 680 eur, 2 body a 3 měsíce zákaz řízení

Pokuty za překročení rychlosti mimo obec

 • do 10 km/h - 10 eur
 • od 11 do 15 km/h - 20 eur
 • od 16 do 20 km/h - 30 eur
 • od 21 do 25 km/h - 70 eur a 1 bod
 • od 26 do 30 km/h - 80 eur a 1 bod
 • od 31 do 40 km/h - 120 eur a 1 bod
 • od 41 do 50 km/h - 160 eur, 2 body a 1 měsíc zákaz řízení
 • od 51 do 60 km/h - 240 eur, 2 body a 1 měsíc zákaz řízení
 • od 61 do 70 km/h - 440 eur, 2 body a 2 měsíce zákaz řízení
 • přes 70 km/h - 600 eur, 2 body a 3 měsíce zákaz řízení

Telefonování

Centrální tísňové číslo: 112 (záchranná služba, hasiči)

přímá linka policie: 110

TOP 10 atraktivit

 • Zámek Neuschwanstein, Schwangau/Füssen, Bavorsko
 • Europa Park, Rust, Bádensko-Württembersko
 • Světové dědictví UNESCO, Kolínský dóm, Severní Porýní-Vestfálsko
 • Braniborská brána, Berlín
 • Berlínská zeď (East Side Gallery, Mauerpark, Mauerweg, atd.)
 • Loreley ve Středním Porýní, světová památka UNESCO, Porýní-Falc
 • Přírodní park ve Schwarzwaldu, Bádensko-Württembersko
 • Zámek Heidelberg, Bádnesko-Württembersko
 • Bodamské jezero s ostrovem Mainau, Světové dědictví UNESCO klášter Reichenau, Lindau, kůlové stavby, hrad Merrsburg, Bodamské jezero, Bádensko-Württembersko
 • Světové dědictví UNESCO - Muzejní ostrov v Berlíně

Omezení rychlosti

Nejvyšší povolená rychlost na dálnicích
130 km/h doporučená rychlost tam, kde není pravidelné omezení rychlosti
100 km/h autobusy
80 km/h s přívěsem
50 km/h za snížené viditelnosti do 50 m

Nejvyšší povolená rychlost mimo město
100 km/h
80 km/h s přívěsem
80 km/h autobusy
50 km/h za snížené viditelnosti do 50 m

Nejvyšší povolená rychlost ve městě
50 km/h

Nejvyšší povolená hladina alkoholu v krvi řidiče
Řidič s praxí 0,5 ‰
Začínající řidič 0,00 ‰ (mladší 21 let, praxe kratší než 2 roky)
Profesionální řidič 0,00 ‰ (řidiči, kteří pracují v sektoru osobní dopravy, např. řidič taxi)

Pravidla a výbava

Denní svícení NE

 • s výjimkou mopedů a motocyklů
 • povinné rozsvícení světel v tunelu

Zimní pneumatiky ANO

 • při zimních podmínkách
 • v označených úsecích jsou povinné sněhové řetězy (max. 50 km/h)

Povinná výbava 

 • vesta pro všechny cestující
 • výstražný trojúhelník pro vozy registrované v Německu, u vozidel registrovaných v cizině se toto řídí předpisy jejich země
 • autolékárnička

Helmy pro motocyklisty

 • řidič mopedu, motocyklu a jeho spolujezdec
 • za nedodržení pokuta, u výjimek za zdravotních důvodů je nutné speciální povolení

Bezpečnostní pásy

 • na předních i zadních sedadlech (jsou-li nainstalovány)
 • za nedodržení se uděluje pokuta 30 €
 • Pravidlo se nevztahuje na: řidiče taxi, pošťáky jedoucí od domu k domu, řidiče jedoucí krokem (když vozidlo parkuje nebo se otáčí), na osoby zproštěné předpisu ze zdravotních důvodů, na osoby do výšky 1,5 m, u kterých poloha pásu nedosahuje ochranného efektu

Dětské autosedačky

 • děti menší než 150 cm
 • děti smějí cestovat na zadních sedadlech bez zádržného systému, jsou-li všechny pásy použity
 • platí i pro auta registrovaná v cizině (tedy i ČR)

Pozor! Děti smějí cestovat na zadních sedadlech bez zádržného systému, pokud jsou všechny pásy již použity. Tato pravidla platí také pro vozidla registrovaná v cizině (např. tedy v ČR). Pro naše motoristy jedoucí do Německa neplatí povinnost dovybavit vozidlo speciálním zádržným systémem pro děti, je-li však tento systém k dispozici, musí samozřejmě být použit.

 

ZDROJ:

www.autorevue.cz

www.treking.cz

www.autembezpecne.cz