Finanční leasing

Leasing automobilu je finanční pronájem s následnou koupí. Klient (leasingový nájemce) tak užívá automobil, za který platí nájemné = leasingové splátky. Po ukončení této leasingové smlouvy přechází vlastnictví automobilu od leasingové společnosti na klienta. Leasingový vztah končí a klient zůstává majitelem svého vozu.

Výhody finančního leasingu

  • Fixní leasingové plátky platíte průběžně.
  • Vylepšíte cash-flow.
  • Splátky jsou plně uznatelným daňovým nákladem.
  • Mimobilanční financování - vozidlo ani leasingové závazky nejsou zahrnuty v rozvaze firmy.

Kontaktujte nás