Potřebné doklady

 • TP – tzv. velký technický průkaz
 • ORV – osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz)
 • doklad o zákonném pojištění – POV
 • platná STK a ME (minimálně 3 měsíce)
 • u vozů starších 4 let platná emisní karta
 • veškeré dokumentace k vozidlu, které majitel vlastní, servisní knížka, náhradní klíče k vozidlu včetně kódových štítků a bezpečnostních karet
 • záznam v TP o ukončení leasingu/úvěru, popřípadě plná moc se souhlasem o ukončení leasingové společnosti

Údaje v TP musí být platné

 • adresa majitele musí být shodná s adresou v občanském průkazu. V případě firmy, musí být shodná s výpisem z OR nebo ŽL
 • údaje v TP se musí shodovat se skutečností (zapsané tažné zařízení, rozměr pneumatik, počet airbagů, ABS, atd.)

Podklady o majiteli

Soukromá osoba

 • platný občanský průkaz (cizinec – platný doklad totožnosti)
 • ověřená plná moc

Právnická osoba

 • platný občanský průkaz jednatele
 • výpis z obchodního rejstříku/živnostenský list/koncesní listina
 • potvrzení o přidělení DIČ (u vozů s možností odpočtu DPH)
 • ověřená plná moc
Prodej vozu Nabídka vozů
800 900 703 bezplatná linka denně od 8.00 do 18.00